Послуги

ПП ‘АФ ‘АМК-СЕРВІС’ пропонує клієнтам різноманітні послуги, як такі, що охоплюються професійними стандартами (Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг), так і послуги, які не охоплюються цими стандартами, але потрібні клієнтам та можуть бути наданими, враховуючи кваліфікацію та досвід аудиторських фірм.

Умовно ці послуги можна класифікувати на бухгалтерські, аудиторські та консультаційні.

Вартість послуг залежить в першу чергу від характеру та обсягу діяльності клієнта та характеру і обсягу замовлених послуг.

Ми вважаємо, що ціни на наші послуги є чесними та конкурентоспроможними

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ

 

 

Ми пропонуємо наступні бухгалтерські послуги:

– Підготовка (складання) проектів фінансової звітності, в тому числі у форматі iXBRL;

– Підготовка (складання) проектів податкової та статистичної звітності;

– Трансформація фінансової звітності;

– Ведення обліку за П(С)БО та МСФЗ;

– Відновлення бухгалтерського обліку;

– Послуги з розрахунку заробітної плати та кадрового обліку.

Предмет та обсяг послуг (зокрема, розподіл обов’язків між замовником та фірмою) та їх вартість визначається договором.

Замовити послугу

 

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

 

 

Аудиторські послуги потрібні за різних обставин. Іноді – це вимога закону чи нормативного акту, іноді – бажання власників, управлінського персоналу чи інших сторін отримати незалежне підтвердження фінансового стану суб’єкта господарювання. Аудиторські звіти разом з фінансовою звітністю надаються державним органам (наприклад, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національному банку України, Фонду державного майна тощо) під час внесення до реєстрів, отриманні ліцензій, розкритті інформації відповідно до вимог закону; публікуються чи надаються визначеним користувачам згідно з умовами договору. Розрізняють обов’язковий та ініціативний аудит фінансової звітності, огляд фінансової звітності, інші завдання з надання впевненості (підтвердження інформації), супутні послуги.

Ми пропонуємо наступні аудиторські послуги:

– Аудит фінансової звітності, складеної за МСФЗ чи ПСБО, або за спеціальними концептуальними основами фінансової звітності ;

– Аудит окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту;

– Огляд фінансової звітності та проміжної фінансової звітності;

– Інші завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової звітності;

– Послуги Due diligence

Замовити послугу

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

 

У своїй діяльності керівники підприємств, бухгалтери, внутрішні аудитори, колеги – аудитори стикаються з багатьма питаннями, які потребують стороннього погляду професіонала або поглиблених знань в деяких галузях. Досвід роботи з компаніями у різних галузях дозволяють ПП “АФ”АМК-СЕРВІС” бути радником з багатьох питань.

Ми пропонуємо консультаційні послуги з таких питань:

– Консультування з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, в тому числі з питань розробки облікової політики;

– Консультування з питань підготовки документації з трансфертного ціноутворення;

– Консультування з питань аудиту та інших професійних послуг;

– Консультування з питань розробки внутрішніх систем контролю якості аудиторських послуг;

– Послуги моніторингу внутрішніх систем контролю якості;

– Оцінка ефективності роботи бухгалтерської служби.

Замовити послугу

Замовлення послуги