Анализ ограничений по размеру вознаграждения за услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес
Анализ ограничений по размеру вознаграждения за услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес

Стаття 26 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон), Винагорода за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, встановлює певні обмеження щодо розміру винагороди за такі послуги. Так, частиною 3 цієї статті визначено, що «Якщо суб’єкт аудиторської діяльності…

Опять о финансовом мониторинге или чего ждать аудиторским фирмам в случае принятия проекта закона 9417 от 19.12.2018 года
Опять о финансовом мониторинге или чего ждать аудиторским фирмам в случае принятия проекта закона 9417 от 19.12.2018 года

Чинний закон 1702 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначає аудиторів та аудиторські фірми як спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.  Відповідно до статті 8 цього закону виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу…