Що робити, якщо потенційний клієнт з обов’язкового аудиту застосовує неналежну концептуальну основу фінансового звітування

На практиці трапляються випадки, коли підприємство, фінансова звітність якого підлягає аудиту, не дотрималось вимог чинного законодавства щодо застосовних стандартів фінансової звітності. Особливо часто це стосується малих та середніх підприємств, які згідно закону зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності, але продовжують вести бухгалтерський облік та складати…

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ «ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ «ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Рік роботи за законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі – закон 2258) виявив певні недоліки та суперечності закону, які не були помітні спочатку (або не були взяті законодавцями до уваги під час роботи над проектом закону). Таких недоліків…

Поворотна фінансова допомога: проблеми обліку за ПСБО - частина 2
Поворотна фінансова допомога: проблеми обліку за ПСБО - частина 2

Розділ 2. Безвідсоткова поворотна фінансова допомога (ПФД). Позичальник – юридична особа, платник єдиного податку третьої групи, Позикодавець – юридична особа, платник податку на прибуток. Бухгалтерський облік в обох сторін – за П(С)БО. Питання 1. Бухгалтерський та податковий облік короткострокової ПФД в Позичальника. Оскільки Позичальник веде…

Поворотна фінансова допомога: проблеми обліку за П(С)БО
Поворотна фінансова допомога: проблеми обліку за П(С)БО

Останнім часом тема безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (ПФД) стала дуже актуальною через податкові наслідки для платників податку на прибуток. У спеціалізованих бухгалтерських виданнях розглядаються питання правової природи ПФД, її бухгалтерського та податкового обліку. У цій статті ми розглянемо питання, пов’язане з одним з аспектів бухгалтерського…

Що потрібно знати аудитору при прийнятті завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності емітентів цінних паперів
Що потрібно знати аудитору при прийнятті завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності емітентів цінних паперів

Передмова: Ця публікація призначена для аудиторських фірм, які включені до розділу Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та не включені до розділу Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»,…

Аналіз обмежень щодо розміру винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Аналіз обмежень щодо розміру винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Стаття 26 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон), Винагорода за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, встановлює певні обмеження щодо розміру винагороди за такі послуги. Так, частиною 3 цієї статті визначено, що «Якщо суб’єкт аудиторської діяльності…

Знову про фінансовий моніторинг або на що чекати аудиторським фірмам у разі прийняття проекту закону 9417 від 19.12.2018 року
Знову про фінансовий моніторинг або на що чекати аудиторським фірмам у разі прийняття проекту закону 9417 від 19.12.2018 року

Чинний закон 1702 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначає аудиторів та аудиторські фірми як спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.  Відповідно до статті 8 цього закону виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу…