Аналіз обмежень щодо розміру винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Аналіз обмежень щодо розміру винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Стаття 26 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон), Винагорода за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, встановлює певні обмеження щодо розміру винагороди за такі послуги.

Так, частиною 3 цієї статті визначено, що «Якщо суб’єкт аудиторської діяльності протягом трьох і більше років поспіль надає підприємству, що становить суспільний інтерес, його материнській компанії та/або дочірнім підприємствам послуги, не пов’язані з обов’язковим аудитом фінансової звітності, крім тих, що зазначені у частині четвертій статті 6 цього Закону, сума винагороди за такі послуги не може перевищувати 70 відсотків середньої суми винагороди, що була отримана суб’єктом аудиторської діяльності протягом останніх трьох років поспіль за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) від такого підприємства, що становить суспільний інтерес, його материнської компанії та/або дочірніх підприємств.»

Таким чином вводиться перше обмеження:

Співвідношення середньої ціни послуг з ОАФЗ конкретного ПСІ та загального доходу від надання цьому ПСІ інших послуг (надання яких не обмежується ч.4 статті 6) за три останні роки не може бути нижче 1,43  (1/0,7). Або по іншому: співвідношення загального доходу від надання конкретному ПСІ інших послуг (крім послуг з ОАФЗ) за останні 3 роки та середньої ціни послуг з ОАФЗ цьму ПСІ не може перевищувати 0,7 (70%)

Для контролю забезпечення вимог закону САД має здійснювати облік доходів від надання інших послуг ПСІ – клієнтам з аудиту та співвідношення доходів отриманих від надання цих послуг з середнім (протягом 3 останніх років) доходом від надання послуг з ОАФЗ цьому ПСІ.

Найменування клієнта з ОАФЗ Сума винагороди за послуги, тис. грн. Середня вартість ОАФЗ Співвідношення середньої вартості послуг з ОАФЗ та доходу від інших послуг
20__ 20__ 20__ Разом 20__ 20__ 20__ Разом
1 Клієнт №1
1.1 Послуги з ОАФЗ
1.2 Інші послуги Х
2 Клієнт №2
2.1 Послуги з ОАФЗ
2.2 Інші послуги

 

Частиною 4 статті 26 визначено, що «Якщо загальна сума винагороди, отримана від підприємства, що становить суспільний інтерес, за кожен з останніх трьох років поспіль перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності з обов’язкового аудиту фінансової звітності, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний поінформувати про це аудиторський комітет підприємства і вжити заходів для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом…»

Таким чином вводиться друге обмеження:

ціна послуг з обов’язкового аудиту ФЗ, надана конкретному ПСІ, яка протягом кожного з останніх трьох років перевищує 15% всієї виручки (чистого догоду) від надання послуг з обов’язкового аудиту всім клієнтам САД в цілому, вважається такою, що створює загрози незалежності та має узгоджуватися з аудиторським комітетом клієнта ПСІ.

Для контролю забезпечення вимог закону САД має здійснювати облік частки вартості послуг з ОАФЗПСІ кожного клієнта у загальному доході від надання послуг з ОАФЗ.

Найменування клієнта з ОАФЗ Ознака ПСІ Сума винагороди за послуги, тис. грн. Частка у загальному доході від послуг з ОАФЗ, %
20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
1
2
Разом 100 100 100

 

Частиною 5 статті 26 визначено, що «Забороняється надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності впродовж п’яти років поспіль.»

Таким чином вводиться третє обмеження:

ціна послуг з обов’язкового аудиту ФЗ, надана конкретному ПСІ, яка протягом кожного з п’яти років поспіль не може перевищувати 15% виручки (чистого доходу) від надання всіх (а не лише з ОАФЗ) послуг. Якщо це так – САД не має права надавати послуги з ОАФЗ цому ПСІ.

Для контролю забезпечення цієї вимоги САД має вести облік частки вартості послуг з ОАФЗПСІ кожного клієнта у загальному доході від надання всіх послуг протягом 5 років поспіль.

Найменування клієнта – ПСІ з ОАФЗ Сума винагороди за послуги ОАФЗ, тис. грн. Частка у загальному доході від надання послуг, %
20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
1
2
n Чистий дохід від надання послуг, всього 100 100 100 100 100

 

Частиною 3 статті 29 Закону, Призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, визначено що: «…У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.»

Таким чином ч.3 ст. 29 уточнює вимоги ч. 5 ст. 26 щодо можливості участі в конкурсі з відбору САД для надання послуг з ОАПСІ, якщо у попередньому році винагорода, отримана від кожного з ПСІ за послуги з ОАФЗ не перевищувала 15% від загального обсягу аудиторських послуг.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.