Про нас

 

 

Про нас

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АМК-СЕРВІС” (ПП “АФ”АМК-СЕРВІС”), ідентифікаційний код юридичної особи 24231715, зареєстроване та здійснює аудиторську діяльність з 1996 року.

Підприємство внесене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, за №1532 (https://www.apu.com.ua), в тому числі до Розділу “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності” .

Місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 9, кв. 3
Фактичне місце розташування: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 62а, к.42
Контактний телефон: (056) 7859513 (тимчасово не працює), e-mail: amk-service@i.ua
Директор: аудитор Шульман Маргаріта Кімівна

ПП “АФ”АМК-СЕРВІС” контролює якість послуг, що надаються клієнтам, відповідно до політик та процедур, запроваджених внутрішнім положенням фірми із забезпечення якості. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0621, відповідно до рішення АПУ від 29.09.2016 р. № 330/4 чинне до 31.12.2021р.

Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами: Найменування страховика ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС», договір від 22.12.2020р. №002-407310/025ДВ, строк дії 21.12.2021р.

ПП “АФ”АМК-СЕРВІС” дотримується вимог незалежності по відношенню до своїх клієнтів згідно з вимогами загально прийнятих Міжнародних стандартів аудиту, Міжнародного Кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності), виданого Міжнародною федерацією бухгалтерів, та чинного законодавства України.

Сертифіковані аудитори – працівники фірми є членами ВПГО «Спілка аудиторів України» та членами органу професійного самоврядування – Аудиторської Палати України.

За роки нашої професійної практики ми накопичили великий досвід з питань аудиту, оподаткування, внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами, бізнес консультування. З моменту заснування наша фірма працювала з компаніями різних галузей (промисловість, торгівля, будівництво, фінансові послуги) та форм власності. Колективний досвід професіоналів – працівників ПП «АФ «АМК-Сервіс» дозволяє нам ефективно виконувати завдання високої складності та якості. Ми приймаємо завдання лише якщо переконалися у достатності наших знань та можливостей для якнайкращого обслуговування потенційного клієнта.

Маючи більше ніж 25-ричний досвід ми сприяємо розвитку наших клієнтів.